اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق جزا > آیین دادرسی کیفری > پیشنهاد نامیدنِ اول تیر، به نام «روز قانون آیین دادرسی کیفری»
منتشر شده: 12 ژوئن 2015

پیشنهاد نامیدنِ اول تیر، به نام «روز قانون آیین دادرسی کیفری»

بالاخره با فراز و نشیب‌های متعدد و اما و اگرهای فراوان، و پس از 2 سال از تصویب، «قانون آیین دادرسی کیفری» از اول تیرماه 1394 به اجراء در می‌آید.
با توجه به نگرش عادلانه و لحاظ بسیاری از نوآوری‌های دنیا، این قانون از مترقی‌ترین قوانین در تاریخ حقوق ایران محسوب است و شایسته است روز اجرای آن، یعنی اول تیرماه را در بزرگداشت آن «روز آیین دادرسی کیفری» بنامیم.
لازم به ذکر است که اقدامات برخی از نمایندگان محترم مجلس در اصلاح (قریب به 40 ماده از) این قانون قبل از اجرای آن، با کاستن از نوآوری‌های آن و رجوع به موازین قبلی، از حافظه جامعه حقوقی زدوده نخواهد شد.