اينجا هستيد: سایت حقوق > آموزش حقوق > حقوق افغانستان > برای نخستین بار: در جمهوری اسلامی افغانستان، یک زن به عضویت شورای عالی دادگاه عالی (...)
منتشر شده: 28 ژوئن 2015

برای نخستین بار: در جمهوری اسلامی افغانستان، یک زن به عضویت شورای عالی دادگاه عالی افغانستان درآمد

گزارش‌ها از ارگ ریاست جمهوری حاکی است که محمد اشرف غنی یک زن را به عنوان عضو شورای عالی دادگاه عالی افغانستان معرفی کرده است.

معرفی خانم رسولی به عنوان عضو دادگاه عالی کشور در تاریخ افغانستان بی‌سابقه خوانده شده است. پیش از این هیچ زنی عضویت دادگاه عالی افغانستان را نداشته است. به گزارش خبرگزاری بخدی، منابعی در ارگ ریاست جمهوری تایید کرده‌اند که انیسه رسولی از سوی محمد اشرف غنی به عنوان عضو شورای عالی دادگاه عالی معرفی شده است. به گفته منابع قرار است خانم رسولی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شود. دادگاه عالی افغانستان ۹ عضو دارد که بر اساس قانون اساسی، اعضای آن از سوی رئیس جمهوری معرفی و در صورت گرفتن رای اعتماد عضویت دادگاه عالی را به دست می‌آوردند. فوزیه کوفی، از اعضای مجلس نمایندگان در رابطه با معرفی خانم رسولی به عنوان عضو شورای عالی دادگاه عالی افغانستان نوشته است: "ضمن اینکه گزینش بانو رسولی در این پست مهم قضایی را به فال نیک می‌گیرم آرزو دارم نمایندگان مردم نیز با خرد باوری وعدالت اندیشی به قاضی انیسه رسولی اعتماد کنند." انیسه رسولی، بنیانگذار و رئیس انجمن قضات زنان در افغانستان است و سابقه کار در نهادهای قضایی را دارد.
برگرفته شده از خبرگزینی ماهان (MAHAN-daily.ir)