اينجا هستيد: سایت حقوق > درباره > جملات زیبا درباره ی "داد"
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 25 ژانويه 2015

جملات زیبا درباره ی "داد"

*وقتي خودخواهي يك فرد به صورت قانون در آمد، فانوس برداريد و در روز روشن به دنبال عدالت و انسانيت بگرديد.
*انساني كه با اجتماع تكامل پيدا كرده باشد، از همه جانوران بهتر است و اگر بدون قانون و عدالت زندگي كند، خطرناكترين جانور است.((ارسطو))
*به دست گرفتن مال خود و انجام وظيفه‌ي خويش، عين دادگري است.((افلاطون))
*بيشتر مردم عدالت را از آن جهت دوست دارند كه مي ترسند روزي به آنها ستم شود.((لارشفوكولد))
*چون مردم كمتر متوجه سعادت هستند، بدبختي ها بيشتر نمايان است. [ آنها ] ستم و ستمگري را عادي فرض مي كنند و سعادت و عدالت را جزء اتفاقات مي پندارند.((موريس مترلينگ))
*عدالت انتظار پاداش ندارد، بلكه خود عمل داراي زيبايي و سرور است.((موريس مترلينگ))
*كامل ترين نوع بي عدالتي آن است كه عادل به نظر برسيم، در حالي كه عادل نيستيم.((افلاطون))
*عادل باش و هراسي به دل راه نده.((ويليام شكسپير))
*تا زماني كه توده مردم براي بهبود حال يكديگر احساس مسئوليت نكنند، عدالت اجتماعي تحقق نمي يابد.((هلن كلر))
*بدي را با عدالت پاسخ دهيد، مهرباني را با مهرباني.((كنفوسيوس))
*آزادي مستلزم مساوات است؛ در برابر قانون، همه يكسان هستيم.((محمد خياباني))
*به گونه اي زندگي كنيد كه وقتي فرزندانتان به ياد عدالت، صداقت و مهرباني مي افتند، شما در نظرشان جلوه گر شويد.((جكسون براون))
*جنگ چنان بي عدالتي اي است كه همه ي آنهايي كه آن را به راه مي اندازند، مي بايست صداي وجدان را در درون خود خفه كرده باشند.((لئو نيكولايويچ تولستوي))
*عدالت قابل تربيت [ براي منافع خودمان ] نيست. هر كاري كه انجام دهيم نتيجه آن را مي بينيم و خطاهايي كه از ما سر مي زند تازيانه اي را به وجود مي آورد كه با آن مجازات مي شويم.((ويليام شكسپير))
*گاهي صداي پول، فرياد عدل را مي كُشد.((مثل يوگسلاوي))
*وقتي انسان ببري را بكشد، نامش را تمرين مردانگي مي گذارند. ولي وقتي ببري انسان را بدرد، نام اين كار را توحش و آدمخواري مي نهند؛ تفاوت جنايت و عدالت هم در قاموس بشر از اين بيشتر نيست.((جرج برنارد شاو))
*اراده محكم و متين كه بخواهد به هر كس آنچه سزاوار اوست بدهد، عدالت نام دارد.((اولپن))
*نام عدل هم نمي دانستند اگر اين بي عدالتي ها نمي بود.((هراكليت))
**********************************************************************
*‌هر كسي كه مورد حساب قرار گيرد، عذاب مي‌شود. (‌ترازوي عدالت خداوند الهي به گونه‌اي است كه ريزترين اعمال را هم حساب مي‌كند، پس افراد كمي هستند كه در حساب قرار گرفته و بدون عذاب خارج شوند.)((حضرت محمد (ص)))
*خوش به حال كسي كه ناداني را رها كرده (به دنبال) برتري (به واسطه‌ي كسب علم است) و به عدالت رفتار مي‌كند.((حضرت محمد (ص)))
*عدالت خوب است ولي (اگر) در فرمانداران (و حاكمان) باشد، نيكوتر است. (زيرا عدالت از طرف حاكمان برجسته است و مورد توجّه مردم مي‌باشد.)((حضرت محمد (ص)))
*يك ساعت عدالت، از يك سال عبادت بهتر است. (زيرا بي‌عدالتي، فضاي نا امني را به وجود مي‌آورد به طوري كه تعدادي از مردم نسبت به تمام چيزها حتّي عبادت خداوند هم به شك مي‌افتند.)((حضرت محمد (ص)))
*زمين از ظلم و دشمني پر مي‌شود و سپس مردي از خاندان من خارج شده و زمين را از عدل و انصاف پر مي‌كند همان طوري كه از ظلم و دشمني پر شده بود.((حضرت محمد (ص)))
*بزرگ‌ترين گناه، بدگماني نسبت به خداوند است. (‌كه مثلاً در عدالت و بزرگي و قدرت و .... خداوند بدگمان باشد.)((حضرت محمد (ص)))
*كسي نمي‌ميرد، مگر اين كه (بايد) ‌به خداوند، گمان خوب داشته باشد. (يعني خداوند در بعد از مرگ، با عدالت كامل، رفتار مي‌كند.)((حضرت محمد (ص)))
*سه گروه هستند كه دعايشان رد نمي‌شود: كسي كه فراوان، خدا را ياد مي‌كند و مظلوم و پيشواي عادل.((حضرت محمد (ص)))
*يك دعا به طور پنهاني، با هفتاد دعا در آشكار (جمع ديگران) برابري مي‌كند. (زيرا دعاي پنهاني به اخلاص نزديك‌تر است.)((حضرت محمد (ص)))
*زماني كه مردي دو زن داشته باشد، و ميان آنها به عدالت رفتار نكند، روز قيامت، يك بخش آن افتاده است. (‌يعني دين او ناقص خواهد بود.)((‌حضرت محمد (ص) ‌))
*سه چيز از حقائق ايمان است: انفاق در حال تنگدستي و انصاف داشتن (در هر حالي ولو به ضرر باشد) و ياد دادن علم به كسي كه به دنبال علم است.((حضرت محمد (ص)))
*ايمان بنده‌اي كامل نمي‌شود تا اين كه سه خصلت در او باشد: انفاق در حال تنگدستي و انصاف از طرف خود (در هر حالي) و سلام كردن (ابتداء‌ كردن به سلام.)((حضرت محمد (ص)))
*كسي نزد خدا، از رهبري بهتر نيست كه اگر حرف بزند، راست بگويد و اگر قضاوت نمايد، عدل را رعايت مي‌كند.((حضرت محمد (ص)))
*پادشاه عادلي كه فروتن است سايه‌ي‌ خدا در زمين است (زيرا)‌ فرد ضعيف به او پناهنده مي‌شود و مظلوم (‌هم) به وسيله‌ي او ياري مي‌شود.((حضرت محمد (ص)))
*كسي كه ميان دو نفري كه از او خواسته¬اند، ميانشان قضاوت كند، قضاوت نمايد و بين آن دو به حقّ (و عدالت) قضاوت نكند، لعنت خدا بر او باد.)((حضرت محمد (ص)))

پاسخ به اين مقاله

1 پيام