اينجا هستيد: سایت حقوق > درباره > دومین همایش ملی زبانشناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی
منتشر شده: 9 مه 2015

دومین همایش ملی زبانشناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی

انجمن زبان­شناسی ایران برگزار می­کند:
دومین همایش ملی زبانشناسی حقوقی: تحلیل گفتمان حقوقی
دبیر علمی: دکتر فردوس آقاگل زاده
دبیر اجرایی: دکتر فائزه فرازنده پور
ارسال چکیده و اصل مقاله: 31تیر1394
اعلام نتایج: 1 شهریور 1394
زمان برگزاری: آبان 1394
محورهای همایش:
· آواشناسی حقوقی
· تحلیل گفتمان دادگاه
· ترجمه حقوقی و اصطلاح شناسی
· سبک شناسی متون حقوقی
· بومی سازی زبانشناسی حقوقی در ایران
- لازم به ذکر است:
· مقالاتی در اولویت پذیرش قرار می گیرند که بیشتر به تحلیل داده ها و تحقیقات میدانی بپردازند و کمتر مباحث نظری را مطرح کنند.
· مجموعه مقالات برگزیده یک ماه پس از برگزاری همایش توسط نشر نویسه پارسی منتشر خواهد شد.
· مقالات مشترک در صورتی در مجموعه مقالات چاپ خواهد شد که همه مؤلفان آن مقاله در همایش شرکت کرده و حضور داشته باشند.