اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > تازه های بازار حقوقی > دریافت کتب، مقالات و فرم های حقوقی > شکوائیه های کیفری و دادخواست های حقوقی در فرمت doc، قابل ویرایش و تنظیم (...)
منتشر شده: 12 فوريه 2015

شکوائیه های کیفری و دادخواست های حقوقی در فرمت doc، قابل ویرایش و تنظیم نهایی

انعقاد قراردادهای خود را به موسسه حقوقی داد راهبرد بسپارید

دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداری ولی از اذن
دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امکان استئذان ولی
دادخواست ثبت ازدواج دایم
دادخواست ثبت ازدواج موقت
دادخواست اثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت
دادخواست تجویز ازدواج مجدد (1)
دادخواست تجویز ازدواج مجدد (2)
دادخواست تجویز ازدواج مجدد (3)
دادخواست ثبت واقعه رجوع
دادخواست صدور حکم حضانت
دادخواست حضانت طفل و تحویل فرزند
دادخواست سلب حضانت و سرپرستی فرزند از ... و تحویل آن به اینجانب
دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش
دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه
دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عدم پرداخت نفقه
دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج
دادخواست تنفیذ طلاق صادره در کشور ..... و اجرای صیغه و ثبت رسمی آن در ایران
دادخواست تنفیذ طلاق صادره در کشور ..... و ثبت رسمی آن در ایران
دادخواست ابطال عقد ازداج به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت
دادخواست ابطال عقد ازداج به علت وجود اکراه و فقدان قصد
دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم کسب اجازه ولی
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت فقدان وصف و استرداد هدایای تقدیمی
دادخواست صدور حکم تنفیذ فسخ نکاح به علت وجود عیب
دادخواست مطالبه مهریه
دادخواست مطالبه مهر المسمی با حق حبس
دادخواست مطالبه مهریه با قرار تامین آن
دادخواست قرار تامین خواسته عادی مهریه
دادخواست مطالبه مهریه مطلق با قرار تأمین
دادخواست اعسار از پرداخت مهریه
دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه
دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت
دادخواست الزام به تهیه مسکن (از نفقه)
دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت و صدور قرار تأمین
دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ نفقه
دادخواست الزام به تمکین
دادخواست الزام به تمکین و منع از اشتغال به تحصیل
دادخواست استرداد جهیزیه
دادخواست استرداد جهیزیه و صدور قرار تأمین خواسته
دادخواست تعیین تکلیف زندگی خانوادگی
دادخواست فرزند خواندگی
دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدی
دادخواست ملاقات فرزند
شکوائیه اخذ نوشته یا سند از غیر رشید به ضرر وی
شکوائیه ارتشاء
شکوائیه ارتشاء عمومی
شکوائیه ارتشاء داور - ممیز - کارشناس
شکوائیه ربا خواری

شکوائیه رشوه دادن
شکوائیه رشوه گرفتن

شکوائیه کلاهبرداری
شکوائیه معاونت در ارتشاء
شکوائیه امتناع از رسیدگی قانونی قاضی

انعقاد قراردادهای خود را به موسسه حقوقی داد راهبرد بسپارید

اهانت به مقدسات اسلامی / انبیاء عظام / ائمه طاهرین / حضرت صدیقه طاهره(ع)
اهانت به امام خمینی (ره) / مقام معظم رهبری (مدظله)
شکوایه استعمال علنی مشروبات الکلی
شکوایه خرید و حمل و نگهداری مشروبات الکلی
شکوایه خرید و حمل و نگهداری وسایل قماربازی
شکوایه دایرکردن و دعوت مردم به قمار خانه
شکوایه دایرکردن محل برای شرب مشروبات الکلی و دعوت کردن مردم به آن
شکوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن مشروبات الکلی
شکوایه ساختن و فروختن و درمعرض فروش قراردادن و وارد کردن وسایل قماربازی
شکوایه بکار گماردن طفل صغیروغیررشید برای تکدی
شکوایه قراردادن تکدی و کلاشی به عنوان پیشة خود
شکوائیه خارج کردن اموال تاریخی - فرهنگی از کشور
شکوائیه خرید و فروش غیر مجاز اموال تاریخی - فرهنگی
شکوائیه مبادرت به تعمیر یا تغییر یا تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده بدون ضابطه
شکوائیه مبادرت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماکن تاریخی - فرهنگی - مذهبی ثبت شده بدون ضابطه
شکوائیه سرقت یا خرید و اخفای اموال تاریخی - فرهنگی - مذهبی
شکوائیه مبادرت بدون مجوز عملیات در حریم آثار تاریخی - فرهنگی
شکوائیه مبادرت به تخریب اموال تاریخی - فرهنگی - مذهبی
شکوائیه انتقال مال غیر منقول تاریخی- فرهنگی ثبت شدهء بر خلاف ضوابط قانونی
شکوائیه تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی - فرهنگی ثبت شده
شکوائیه حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی
شکوائیه صلب آزادی افراد ملت یا محروم نمودن از حقوق اساسی توسط مقامات دولتی
شکوائیه اخلال در نظم و آسایش عمومی
شکوائیه ایراد جرح و صدمه عمدی غیر قابل قصاص
شکوائیه ایراد ضرب و جرح معمولی
شکوائیه دفن/مخفی کردن جنازه بدون مجوز و رعایت نظامات دولتی
شکوائیه شروع به قتل عمد
شکوائیه قتل غیر عمدی حاصل از بی احتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی
شکوائیه مخفی کردن جسد مقتول با علم به قتل از مأمورین
شکوائیه قدرت نمائی با چاقو
شکوائیه دفن و مخفی کردن جنازه بدون رعایت نظامات دولتی
شکوائیه جعل و استفاده از سند مجهول
شکوائیه شروع به جعل
سوء استفاده از لباسهای مأمورین نظامی - انتظامی
 سوء استفاده علنی از لباسهای رسمی مأموران کشورهای بیگانه
شکوائیه فرار از زندان یا ندامتگاه
شکوائیه مصامحه و اهمال مأمور در دستگیری شخصی که وظیفه دستگیری او را داشته است
شکوائیه مخفی کردن یا فراهم نمودن موجبات فرار شخصی که قانوناٌ دستگیر شده و فرار کرده یا کسی که قانوناٌ امر به دستگیری وی صادر شده
شکوائیه شکستن یا محو کردن مهر یا پلمپ
شکوائیه افترا و هتک حرمت
شکوائیه توهین و فحاشی
شکوائیه مزاحمت و ممانعت ازحق

 

انعقاد قراردادهای خود را به موسسه حقوقی داد راهبرد بسپارید