اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق جزا > حقوق جزای ماهوی > طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی
منتشر شده: 18 مه 2015

طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی

طرح اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی به منظور افزودن موادی به آن در راستای لطف و رأفت به جامعه پزشکان در جرائم غیرعمد پزشکی.

سندهاي پيوست