اينجا هستيد: سایت حقوق > درباره > فهرست اسامی حقوقدانان بزرگ ایران
منتشر شده: 30 آوريل 2015

فهرست اسامی حقوقدانان بزرگ ایران

حقوق عمومی
دکتر قاسم قاسم زاده، دکتر سیدابوالفضل قاضی شریعت پناهی، دکتر سیدمحمد هاشمی، دکتر محمدحسین زارعی، دکتر محمد راسخ، دکتر حسن ابراهیم حبیبی، دکتر حسین مهرپور، دکتر حسن پیرنیا، دکتر حسین پیرنیا، دکتر سیدجلال الدین مدنی، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر مصطفی رحیمی، دکتر منوچهر موئمنی طباطبایی، دکتر کریم سنجابی، دکتر محمد امامی تلارمی، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی، دکتر جعفر بوشهری، دکتر سالارنصر،
حقوق کار
دکتر سیدعزت الله عراقی،
حقوق خصوصی
حقوق مدنی
دکتر سیدحسن امامی، سید مصطفی عدل، دکتر ناصر کاتوزیان، دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، دکتر سیدعلی شایگان، دکتر محمدعلی موحد، دکتر سید محمود مصطفوی کاشانی، دکتر حسنعلی درودیان، دکتر حسین مهرپور، دکتر سید حسن امین، دکتر ابوالقاسم گرجی، دکتر عبدالحسین شیروی، دکتر گودرز افتخار جهرمی، دکتر محمد مصدق، دکتر عبدالحسین علی آبادی، دکتر حسینقلی حسینی نژاد، دکتر سیدحسین صفائی، دکتر مهدی شهیدی، دکتر سیدمصطفی محقق داماد، سیدمحمد فاطمی،
آیین دادرسی مدنی
دکتر عبدالله شمس، دکتر سیدجلال الدین مدنی، دکتر حسینقلی حسینی نژاد، دکتر محسن صدرزاده افشار، دکتر متین دفتری، دکتر بهرام بهرامی،
حقوق تجارت

این فهرست به مرور تکمیل خواهد شد. اضافه خواهند شد: آیت الله سنگلجی، دکتر ابراهیم پاد، دکتر پرویز صانعی، دکتر نادر مردانی، دکتر کاظم معتمدنژاد، دکتر حسن جعفری تبار، دکتر یوسف مولایی، دکتر سعید محمودی، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر اردشیر امیرارجمند، آیت‌الله دکتر سید محمد موسوی بجنوردی، علی اکبر طه، دکتر شهلا معظمی، احمد صدر حاج سیدجوادی، دکتر سیدمحمدعلی هدایتی، شیخ عبدالعلی لاریجانی، دکتر صفری، سیدنصرالله تقوی، دکتر موسی عمید، دکتر مرتضی محسنی، سید احمد شریعت زاده، حسینقلی کاتبی، نصرتعلی صدری، رضا خواجه نوری، دکتر محمد باهری، شیخ محمد عبده، میرزا عبدالحسین فرمانفرما، اسدالله مبشری، دکتر میرحسین فخاری، دکتر حبیب زاده، دکتر تفرشی، دکتر فتح الله یاوری، دکتر غلامرضا شهری، دکتر سیدمحسن صدرزاده افشار، دکتر متین دفتری، دکتر حسن آیت، آقای شهابی،...
سایت حقوقدانان
چنانچه مایل به افزودن حقوقدانان بزرگ به این فهرست می باشید از طریق گزینه «پاسخ به این مقاله» در ذیل این نوشته اقدام فرمایید.