اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق بین‌الملل > حقوق بین‌الملل عمومی > فهرست موافقتنامه های منعقد شده همكاری حقوقی- قضائی بين جمهوری اسلامی ايران و ساير (...)
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 27 دسامبر 2014

فهرست موافقتنامه های منعقد شده همكاری حقوقی- قضائی بين جمهوری اسلامی ايران و ساير كشورها

موافقتنامه‌هاي تصويب شده (تا ارديبهشت 93):
رديف نام كشور عنوان موافقتنامه تاريخ امضاء سال تصويب
1 قزاقستان استرداد مجرمين 10/2/1391- 29 آوریل 2012 1392
2 بوسني و هرزه گوين معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري (شامل استرداد مجرمين) 24/3/1390- 14 ژوئن 2011 1391
3 عراق همكاري حقوقی و قضائي در امور مدنی و احوال شخصيه 8/2/1390- 25 جمادی الاول 1432 - 28 آوریل 2011 1391
4 عراق همكاري حقوقی و قضائي در
امور کیفری
4/2/ 1390 - 21 جمادی الاول 1432 - 24 آوریل 2011 1391
5 عراق استرداد مجرمين 4/2/1390 - 21 جمادی الاول 1432 - 24 آوریل 2011 1391
6 بلاروس استرداد مجرمين(لازم الاجرا نشده است) 11/12/1389 - 2 مارس 2011 1391
7 الجزاير همكاري قضائي در امور مدني و تجاري 1/9/ 1389 - 22 نوامبر 2010 1391
8 تاجيكستان استرداد مجرمين 14/10/1388- 4/1/2010 1391
9 افغانستان انتقال محكومين به حبس 7/3/1385 - 28/5/2006 1391
10 عراق انتقال محكومين 4/2/1390 - 21 جمادی الاول 1432 - 24 آوریل 2011 1390
11 تایلند انتقال محكومين به حبس و همکاری در زمینة اجرای احکام کیفری 5/12/1389 - 24 فوریه 2011 1390
12 هند استرداد مجرمين 12/8/1387- 2نوامبر 2008 1390
13 هند انتقال محكومين به حبس 18/4/1389- نهم جولاي2010 1389
14 افغانستان استرداد مجرمين 7/3/1385 - 28/5/2006 1389
15 افغانستان معاضدت قضائي 7/3/1385 - 28/5/2006 1389
16 تركيه همكاري حقوقي در امور مدني و كيفري (3 موافقتنامه معاضدت قضائي، استرداد مجرمين و انتقال محكومين در قالب يك موافقتنامه) 14/11/ 1388-3 فوریه 2010 1389
17 امارات عربي متحده معاضدت قضائي در امور كيفري 17/9/1388 - 8 دسامبر 2009 1389
18 امارات عربي متحده معاضدت قضائي در امور مدني 17/9/1388 - 8 دسامبر 2009 1389
19 امارات عربي متحده استرداد مجرمين 17/9/1388 - 8 دسامبر 2009 1389
20 قطر استرداد مجرمين(لازم الاجرا نشده است) 21/1/1387 - 9/4/2008 1389
21 قطر انتقال محكومين به حبس(لازم الاجرا نشده است) 21/1/1387 - 9/4/2008 1389
22 هند معاضدت قضائي در امور كيفري 12/8/1387- 2 نوامبر 2008 1388
23 ارمنستان معاضدت قضائي در امور مدني و كيفري 14/4/1385 - 5 جولاي 2006 1387
24 آفريقاي جنوبي استرداد مجرمين 10/6/1383 -31/آگوست/2004 1387
25 تونس معاضدت قضائي در امور حقوقي و تجاري 10/6/1383 -31/آگوست/2004 1387
26 بلاروس معاضدت قضائي در امور مدني و كيفري(لازم الاجرا نشده است) 16/8/ 1385 - 7 نوامبر 2006 1387
27 سوريه پروتكل اصلاحي در مورد انتقال محكومين به حبس 19/5/1385 - 10/8/2006 1386
28 آفريقاي جنوبي معاضدت قضائي در امور كيفري(لازم الاجرا نشده است) 10/6/1383 -31/آگوست/2004 1386
29 اوكراين استرداد مجرمين 22/2/1383 - 11 مي 2004 1386
30 اوكراين انتقال محكومين به حبس 22/2/1383 - 11 مي 2004 1386
31 قرقيزستان استرداد مجرمين 3/4/1382 -24 ژوئن 2003 1386
32 قرقيزستان معاضدت قضائي در امور مدني و كيفري 30/9/1382 -21/دسامبر/2003 1386
33 ارمنستان استرداد مجرمين 14/4/1385 - 5 جولاي 2006 1386
34 تركمنستان معاضدت قضائي در امور كيفري 20/12/1381 - 11/ مارس 2003 1386
35 قزاقستان معاضدت قضائي در امور مدني و كيفري(لازم الاجرا نشده است) 14/7/1378 - 6/10/1999 1385
36 اوكراين معاضدت قضائي در امور مدني و كيفري 22/2/1383 - 11 مي 2004 1385
37 كويت موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور مدني، تجاري- احوال شخصيه و امور اجرائي- استرداد مجرمين و انتقال محكومين به حبس 21/7/1383 - 12 اكتبر 2004 1384
38 الجزاير استرداد مجرمين 27/7/1382-19/10/2003 1384
39 الجزاير معاضدت قضائي در امور كيفري 27/7/1382-19/10/2003 1383
40 سوريه همكاري قضائي در زمينه امورحقوقي، استرداد مجرمين وانتقال محكومين به حبس 25/2/1378 - 28/1/1420 –
 15/5/1999
1381
41 ازبكستان استرداد مجرمين 22/3/1379- یازدهم ژوئن 2000 1381
42 روسيه معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزائي و استرداد مجرمين 15/12/1374 - 5/3/1996 1378
43 آذربايجان معاضدت قضائي در امور مدني و كيفري 2/12/1376 - 21/2/1998 1378
44 آذربايجان انتقال محكومين به حبس 2/12/1376 - 21/2/1998 1378
45 آذربايجان استرداد مجرمين 2/12/1376 - 21/2/1998 1378
46 فرانسه استرداد مجرمين 3/4/1343- 24 ژوئن 1964 1345
47 پاكستان استرداد مجرمين 30/1/ 1338- بيستم آوريل 1959 1339
 
 فهرست موافقتنامه هاي امضا شده(تا ارديبهشت 93):
رديف نام كشور عنوان موافقتنامه آخرين وضعيت
       
1 پاكستان انتقال محكومين در تاريخ 21/2/1393 به امضا رسيده است.
2 ارمنستان انتقال محكومين در تاريخ 22/8/1391 به امضا رسيده است.
3 چین انتقال محكومين در تاريخ 20/6/1391 به امضا رسيده است.
4 چين استرداد مجرمين در تاريخ 20/6/1391 به امضا رسيده است.
 
 فهرست موافقتنامه هاي پاراف شده(تا ارديبهشت 93):
رديف نام كشور عنوان موافقتنامه آخرين وضعيت
1 ژاپن انتقال محكومين به حبس در تاريخ 21/9/1392 پاراف شده است.
2 تركمنستان پروتكل انتقال محكومين به حبس الحاقي به موافقتنامه معاضدت حقوقي متقابل در امور كيفري در تاريخ 6/6/1392 پاراف شده است.
3 عمان انتقال محكومين به مجازاتهاي سالب آزادي در تاريخ 4/6/1392 پاراف شده است.
4 لبنان انتقال محكومين به حبس در تاريخ 12/2/1391 پاراف شده است.
5 لبنان استرداد مجرمين در تاريخ 12/2/1391 پاراف شده است.
6 هنگ کنگ انتقال محكومين به حبس در تاريخ 23/9/1390 پاراف شده است.
7 قبرس استرداد مجرمين در تاريخ 16/9/1389 پاراف شده است.
8 بلاروس انتقال محكومين به حبس در تاريخ 5/2/1388 پاراف شده است.
9 كره جنوبي استرداد مجرمين در تاريخ 16/12/1387 نهائي شده است.
10 كره جنوبي معاضدت قضائي در امور كيفري در تاريخ 16/12/1387 نهائي شده است.
11 يونان معاضدت قضائي در امور مدني در تاريخ 16/7/1378 پاراف شده است.
12 يونان معاضدت قضائي در امور كيفري در تاريخ 16/7/1378 پاراف شده است.
 

 


اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه