اينجا هستيد: سایت حقوق > آموزش حقوق > آموزش حقوق در اروپا > متن کامل کتاب راهنمای تحصیل در آلمان
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 14 دسامبر 2014

متن کامل کتاب راهنمای تحصیل در آلمان

کتاب شامل هفت بخش می باشد:
بخش نخست: اطلاعات مقدماتی برای ادامه تحصیل در آلمان
بخش دوم: اقدامات ضروری پیش از سفر
بخش سوم : ورود به آلمان و اقدامات اولیه
بخش چهارم : دوران تحصیل درآلمان
بخش پنجم: اطلاعات کاربردی شهرهای آلمان
بخش ششم : بازگشت به ایران
بخش هفتم : پیوست ها و ضمائم
دانلود متن کامل (هفت بخش) کتاب راهنمای تحصیل در آلمان شامل ۱۶۶ صفحه

موسسه بین‌المللی مطالعات حقوقی و اطلاع‌رسانی دادراهبرد، مشاور شما در أخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از اروپا (خصوصاً فرانسه) و آمریکا