اينجا هستيد: سایت حقوق > آموزش حقوق > آموزش حقوق در اروپا > متن کامل کتاب راهنمای تحصیل در بلژیک
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 14 دسامبر 2014

متن کامل کتاب راهنمای تحصیل در بلژیک

کتاب شامل هفت بخش می باشد:
بخش نخست: اطلاعات مقدماتی برای ادامه تحصیل در بلژیک
بخش دوم: اقدامات ضروری پیش از سفر
بخش سوم: ورود به بلژیک و اقدامات اولیه
بخش چهارم: دوران تحصیل در بلژیک
بخش پنجم : اطلاعات کاربردی شهرهای بلژیک
بخش ششم: بازگشت به ایران
بخش هفتم : پیوست ها و ضمائم
دانلود متن کامل (هفت بخش) کتاب راهنمای تحصیل در بلژیک شامل ۲۰۵ صفحه

موسسه بین‌المللی مطالعات حقوقی و اطلاع‌رسانی دادراهبرد، مشاور شما در أخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از اروپا (خصوصاً فرانسه) و آمریکا