اينجا هستيد: سایت حقوق > آموزش حقوق > آموزش حقوق در اروپا > متن کامل کتاب راهنمای تحصیل در سوئد
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 14 دسامبر 2014

متن کامل کتاب راهنمای تحصیل در سوئد

کتاب شامل شش بخش می باشد:
بخش اول: اطلاعات مقدماتی مربوط به ادامه تحصیل در سوئد
بخش دوم: اطلاعات ضروری پیش از سفر
بخش سوم: اقدامات ضروری بعد از سفر
بخش چهارم: دوران تحصیل در سوئد
بخش پنجم: اطلاعات کاربردی شهر‌های سوئد
بخش ششم: بازگشت به ایران دانلود متن کامل (شش بخش) کتاب راهنمای تحصیل در سوئد شامل ۱۶۵ صفحه

موسسه بین‌المللی مطالعات حقوقی و اطلاع‌رسانی دادراهبرد، مشاور شما در أخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از اروپا (خصوصاً فرانسه) و آمریکا