اينجا هستيد: سایت حقوق > حرفه‌های حقوقی > قضاوت > انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیه > مجموعه بروشورهای معاونت آموزش قوه قضائیه
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 8 دسامبر 2014

مجموعه بروشورهای معاونت آموزش قوه قضائیه

 
فروش و انتقال مال دیگری (171)
فوت اصحاب دعوی (101)
فروش اموال توقیف شده (75)
فروش جهیزیه توسط شوهر (125)
قتل زن توسط مرد (150)
قتل عمد (194)
قانون حاکم بر شرکت‌‌های دولتی (130)
قانون و تغذیه کودک (192)
فرزند خواندگی (21)
عسر و حرج زوجه و تقاضای طلاق از سوی او (177)
عفو محکومان (199)
عدم استفاده از کمربند ایمنی در رانندگی و پیامدهای قضایی آن (210)
عرضه مواد آرایشی و خوردنی غیر بهداشتی و فاسد (121)
عوارض شهرداری و معاملات املاک (155)
غایب مفقودالاثر (32)
عفو یا قصاص قتل (201)
عندالمطالبه یا مدت دار بودن مهریه (212)
مجازات تهیه و ترویج سکه تقلبی (260)
مجازات شریک و معاون جرم (256)
مال مسروقه را چگونه مسترد کنیم (81)
مبانی فقهی خیانت در امانت (245)
مجازات مصرف مشروبات الکلی (259)
محاربه و افساد فی الارض و مجازات آن (255)
مجازات صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ چک و مجازات صدور چک با علم به مسدور (191)
مجازات مزاحمت برای بانوان و اطفال (262)
گواهی عدم امکان سازش و مدت اعتبار آن (188)
قرارداد حمل و نقل و مسئولیت متصدیان حمل کالا (90)
قسمتهای مشاع در آپارتمان و نحوه نگهداری آن (214)
قتل غیر عمد ناشی از رانندگی (38)
قرار‌های نهایی در دادسرا و حق اعتراض شاکی نسبت به آنها (92)
قیمومت و شرایط آن (17)
گذشت اولیای دم در قتل عمد (116)
قوانین و مقررات دوپینگ (273)
قیم نامه یا ابلاغ نامه سرپرستی (228)
سئوالاتی چند درباره مستثنیات دین (179)
سازش در دعاوی کیفری و مدنی (13)
رعایت حقوق همسایگان نسبت به یکدیگر (149)
روابط حقوقی اشخاص در خصوص معاملات اتومبیل و نقش نمایشگاهها و فروشگاههای اتومبیل (59)
سرقفلی اماکن تجاری مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (168)
سرقفلی مغازه‌ها (123)
سازمان بورس (وظایف و اختیارات) (271)
سرقت و مسایل قضایی مربوط به آن (42)
رضایت مجنی علیه در وقوع جرم - رضایت ورزشکار حادثه دیده (274)
دیه در ماه‌‌های حرام (143)
رأی غیابی در امور کیفری (91)
دستور موقت یا دادرسی فوری (45)
دیه (225)
ربا و مسائلی چند (148)
رشا و ارتشاء (41)
رانندگی بدون پروانه (144)
راهنمایی اعاده دادرسی (213)
ضمانت (67)
طرح دعوی از سوی اتباع خارجی در امور مدنی (103)
صلاحیت محلی در امور مدنی (100)
ضرب و جرح عمدی و شرکت در منازعه (49)
طلاق توافقی (251)
طلاق و مهریه (252)
طلاق به درخواست زن (227)
طلاق به درخواست شوهر (226)
شیوه‌‌های جلوگیری از فرار متهم (190)
سن ازدواج (239)
سکونت زوجین و اشتغال آنان (176)
سفته و نحوه مطالبه آن (224)
سقط جنین (187)
شروط ضمن عقد در ازدواج (19)
شناسنامه و دادخواست تغییر تاریخ تولد (33)
شرایط پذیرش درخواست سقط جنین (153)
شرایط پرداخت نحله و اجرت‌المثل به زوجه (83)
نکاتی درباره چگونگی تبدیل کاربردی اراضی زراعی و باغها (72)
نیابت قضایی در امور مدنی (104)
نگاهی به حقوق ورزشی (264)
نکاتی در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی (146)
واسطه‌گری در معاملات ملکی (128)
ورزش از دیدگاه حقوق کیفری (265)
هبه (64)
هزینه شکایت و درخواست تعقیب کیفری (60)
نقل و انتقال چک (151)
نشوز در عقد ازدواج (244)
نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در قوه‌قضائیه (220)
نحوه وصول جزای نقدی از محکوم‌علیه (78)
نسب (28)
نقش مدیر عامل در شرکت‌‌های سهامی (129)
نقش هیأت منصفه در دعاوی کیفری (193)
نفقه فرزندان (134)
نفقه و چگونگی طرح دادخواست (20)
وکالت در دعاوی کیفری و مدنی (26)
کالای غیر استاندارد و خسارت ناشی از مصرف آن (162)
وکالت اتفاقی، تسخیری و معاضدتی (85)
وکالت بلاعزل (167)
کیفیت رسیدگی به آرای صادره از دادگاه کیفری استان در دیوان عالی کشور (99)
کیفیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از آرای دادگاه‌‌های عمومی جزایی در دادگاه تجدیدنظر (98)
کفالت در امور کیفری (70)
کلیاتی درباره غایب مفقود الاثر و نحوه تعیین امین برای دارایی ایشان (267)
وقف (27)
ورود و جلب شخص ثالث در دعاوی مدنی (102)
وصیت (30)
ورشکستگی (29)
ورود به عنف منزل یا مسکن دیگری (147)
وضعیت حقوقی عقد موقت (204)
وظایف قانونی پزشکی و ارائه گزارش بیماریهای خاص (209)
وصیت به نفع جنین (240)
وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران (51)
معامله اموال غیر منقول (50)
معرفی دیوان عدالت اداری (236)
مستی و ارتکاب جرم (113)
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (106)
مقررات و قواعد اختصاص اجاره اماکن تجاری جلد 1 (195)
مقررات و قواعد اختصاص اجاره اماکن تجاری جلد 5 (197)
معرفی کمیسیون‌‌های شهرداری ماده 56 قانون جنگلها و مراتع (80)
مقررات و قواعد اختاص اجاره اماکن تجاری جلد 2 (196)
مسئولیت کیفری (261)
مسئولیت اشخاص حقوقی در مورد چک بی‌محل (126)
مسئولیت پرداخت هزینه بازسازی صحنه تصادف با چه کسی است؟ (139)
محاسبه دیه و تعیین میزان خسارت هنگامی که هر دو راننده در حادثه مقصر باشند (140)
محیط زیست و آلودگی هوا (174)
مسئولیت مدنی و کیفری صاحبان آژانس املاک (202)
مسئولیت ناشی از عدم مراقبت از اموال و حیوانات (249)
مسئولیت پزشک نسبت به آسیب‌‌های ناشی از درمان (47)
مسئولیت مالک اتومبیل در تصادف (145)
نحوه اقامه دعوی در دادسرا (03)
نحوه تنظیم دادخواست (02)
نحوه اجرای احکام مدنی (01) مقدمات اجرا (73)
نحوه اجرای احکام کیفری (25)
نحوه رسیدگی به شکایت مولفان و مصنفان و هنرمندان و ضمانت اجرای قانون (207)
نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه (141)
نحوه رسیدگی به پرونده‌‌های کیفری در دادگاه‌‌های عمومی، جزایی و دادگاه کیفری استان (97)
نحوه رسیدگی به درخواست تجدیدنظر خواهی از آراء کیفری در دیوانعالی کشور (234)
نامگذاری افراد و نحوه تغییر آن (66)
منشور حقوق شاکی و متهم در دادسرا (62)
منشور حقوق گواه (61)
مقررات و قواعد اختصاصی اجاره اماکن تجاری (3) (247)
مقررات و قواعد اختصاصی اجاره اماکن تجاری (4) (233)
میراث زوج و زوجه (109)
میراث زوجه در قانون مدنی (238)
مهریه (31)
مهریه و وراثت در نکاح موقت (142)
امتناع از پرداخت شارژ آپارتمان و برخورد قانونی با آن (118)
امین (53)
اقسام طلاق (189)
اگر به دادسرا یا دادگاه رفتید (08)
انتقال مصدومان به مراکز درمانی (124)
انحصار وراثت (23)
انتقال عین مستأجره مطابق قانون سال 1356 (166)
انتقال مسکن یا ملک غیر بدون اجازه مالک (200)
اقامه دعوی کیفری (10)
اظهارنامه اولین اقدام قبل از طرح دعوی در دادگستری (217)
اعاده دادرسی در امور کیفری (95)
اشخاص حقیقی و نحوه اقامه دعوی (154)
اظهارنامه (01)
اعضاء هیأت اجرایی انتخابات و وظایف آنها (229)
افشای اسرار دیگران (115)
اعتبار چک مشروط ( 205)
اعسار (52)
بکارگیری اسلحه توسط مأمورین (114)
بیمه اتومبیل کمتر از نرخ دیه (172)
بررسی وظایف داوران ورزشی از دیدگاه حقوق ورزش (272)
بررسی وظایف مربیان ورزش از دیدگاه حقوق ورزشی (266)
پرسش‌ها و پاسخهایی در ارتباط با گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق (178)
پرسشها و پاسخهایی در مورد طلاق (مفهوم، ماهیت حقوقی و سابقه تقنینی) (180)
بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث (219)
پرداخت دیه از بیت‌المال (137)
بدهکاری دولت به مردم و نحوه بازپرداخت آن (127)
اهدای جنین (218)
اکرا در عقد نکاح (242)
انحلال عقد ازدواج موقت (186)
انحلال نکاح (طلاق، فسخ، بذل مدت) (22)
بایدها و نباید‌های آپارتمان نشینی (35)
بدهکاران مالی و حبس آنان (یوم‌الاداء) (203)
بازداشت غیر قانونی توسط مأمورین (43)
بازداشت موقت در دادسرا (221)
آشنایی با مراجع اختصاصی (06)
آشنایی با معاملات دولتی (89)
آشنایی با دادسراها (04)
آشنایی با دادگاه‌های عمومی (05)
آشنایی با کمیسیون‌های پزشکی تأمین اجتماعی (79)
آشنایی با کمیسیونهای مجلس (248)
آشنایی با مقررات و قواعد کلی اجاره مسکن و ملک (198)
آشنایی با وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور (230)
آشنایی با حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (110)
آشنایی با ارکان صلح (84)
آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری (55)
آثار طلاق (222)
آزادی مشروط (258)
آشنایی با تعزیرات حکومتی مربوط به کالا و خدمات و نحوه رسیدگی به این تخلفات (54)
آشنایی با تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی (107)
آشنایی با املاک در رهن (132)
آشنایی با تخلفات اداری (231)
ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور (241)
ازدواج با زن طلاق گرفته: (مطلقه) (135)
اخذ گذرنامه برای کودک (235)
ارث (24)
استفاده تجاری از اماکن مسکونی (156)
استفاده غیر مجاز از آب، برق و... (117)
ازدواج مجدد و حقوق همسران (133)
استفاده از عناوین جعلی (119)
اختلاف کارگر و کارفرما (48)
ابلاغ اوراق قضایی در امور مدنی ـ ابلاغ دادخواست و ضمایم آن (157)
اثبات رابطه زوجیت در ازدواج موقت (243)
آشنایی در مورد معامله اتومبیل (105)
ابلاغ اخطاریه و رأی به وکیل در امور مدنی (160)
اجرای احکام مدنی (04) پرداخت محکوم به و هزینه‌‌های اجرایی (76)
اجرای احکام و اسناد خارجی (77)
اجاره غرفه ها و دکه ها از شهرداری و نحوه تخلیه آنها (246)
اجازه دادگاه برای ازدواج دختر (253)
حق کسب و پیشه بر مبنای قانون 1356 (164)
حقوق زندانی (108)
حق حضانت و ملاقات با طفل (223)
حق شریک در فروش ملک مشترک (206)
حقوق مستمری ناشی از فوت مستخدم و نیز بیمه عمر و نحوه تقسیم آن بین وراث (131)
حقوق و تکالیف مراجعه کنندگان به دادسرا (86)
حقوق مالکیت معنوی (208)
حقوق مالی زن در نکاح دایم منقطع (184)
حق حضانت مادر نسبت به فرزند (136)
حدود اختیارات وکیل در دعاوی مدنی و نحوه حضور او در دادگاه (158)
حدود اعتبار اسناد رسمی و عادی در دعاوی مدنی (63)
چک‌های صندوق قرض‌الحسنه (152)
حدود اختیارات و وظایف مدیران در آپارتمانها (232)
حضانت طفل پس از فوت پدر (182)
حضور یا عدم حضور اصحاب دعوی در محاکمه‌‌های حقوقی (71)
حدود انتظارات قانونی مردم از نمایندگان شورای اسلامی (46)
حدود مسئولیت کیفری اطفال و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال (69)
خودداری از کمک به مصدومین (44)
خیانت در امانت (40)
خصوصی سازی و مزایای آن (270)
خلع‌ید و قلع و قمع بنای غیر مجاز (170)
داوری در امور مدنی (12)
داوری در طلاق (183)
دانستنی‌‌های ازدواج (18)
دانستنیهای چک حقوقی و تکالیف دارنده چک بلامحل (216)
خرید، تحصیل و مخفی کردن مال مسروقه (120)
حقوق و مسئولیت مردان در خانواده (268)
حقوق و مسئولیت‌‌های صغیر ـ بالغ ـ رشید (82)
حقوق و تکالیف والدین و فرزندان (211)
حقوق و مسئولیت زنان در خانواده (269)
حقوق و وظایف کارشناس در امور کیفری (87)
حوادث ورزشی (112)
حقوق و وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر در قانون مدنی (111)
حقوق و وظایف ضابطان دادگستری (88)
تعمیر اماکن استیجاری (122)
تقدیم دادخواست وشروع به رسیدگی در امور مدنی (161)
تعرض قانونی به آزادی‌‌های فردی (07)
تعلیق و اجرای مجازات و گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت (56)
تنظیم اجاره‌نامه و نحوه پرداخت اجاره‌بها در مورد اماکن تجاری مطابق قانون سال 1356 (165)
توقیف اموال منقول و غیر منقول (74)
تمدید اجاره اماکن تجاری (163)
تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌‌های عمومی و عمرانی (65)
تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق (36)
تأمین در چکهای بلامحل و شرایط گواهی عدم پرداخت (237)
تأمین دلیل (09)
تأثیر رضایت و گذشت شاکی قبل و بعد از صدور حکم قطعی در خصوص صدور چکها (185)
تأثیر گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی (68)
تحقیق از شاکی و متهم در دادسرا (93)
تحقیقات مقدماتی در دادسرا (96)
تأمین دلیل جهت تحویل کلید (250)
تجدیدنظر خواهی از آرای دادگاه‌‌های کیفری (94)
چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی (15)
چگونگی تنظیم قرارداد اجاره واحد‌های مسکونی و نحوه تخلیه آنها (58)
چگونگی احتساب دیه در سال 1385 (34)
چگونگی انجام معاملات در بنگاه‌‌های مشاورین املاک (57)
چه کسانی می توانند داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند (215)
چک و مسایل آن (14)
چگونگی طرح دعوی در دیوان عدالت اداری (16)
چگونگی و نحوه مطالبه خسارت ناشی از جرم (11)
جنون مرد و زن بعد از عقد (181)
جبران زیان‌های بدنی از طریق صندوق بیمه (173)
جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی (257)
توقیف دیه و برداشت مهریه از آن (138)
ثبت و حذف وقایع ازدواج و طلاق در شناسنامه (175)
جریان دادخواست حقوقی از زمان تقدیم آن تا جلسه رسیدگی (159)
جعل اسناد (37)
جرم اختلاس و مجازات آن (254)
جرم مشهود (263)