اينجا هستيد: سایت حقوق > حرفه‌های حقوقی > قضاوت > انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیه > مجموعه کتابچه های معاونت آموزش قوه قضائیه
به وسیله‌ی حقوق
منتشر شده: 8 دسامبر 2014

مجموعه کتابچه های معاونت آموزش قوه قضائیه

کتب زیر در فرمت pdf می باشند.
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (01) اهم صلاحیت‌‌های جزایی و مدنی شورا‌های حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (02) اقسام دلایل در اثبات دعاوی مدنی
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (03) چگونگی تنظیم سازش نامه در امور کیفری
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (04) اجرای احکام مدنی
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (05) آشنایی با اوراق قضایی
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (06) آشنایی با اصطلاحات حقوقی (مدنی و کیفری)
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (07) موانع تعقیب دعوی عمومی
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (08) جرایم علیه اشخاص و اموال
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (09) تعریف دعوی و تفکیک آن از امور حسبی
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (10) بررسی بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در مواد معین در رابطه با شورای حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (11) صلح و سازش دعاوی در شورای حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (12) بررسی صلاحیت کیفری شوراها و نقش ضابطین و ادارات در همکاری
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (13) نحوه تشخیص قانون حاکم بر موضوع مطروحه و بررسی حکومت
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (14) چگونگی استفاده از نظریه کارشناسی در دعاوی مدنی
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (15) سؤالات و پاسخ‌های مطروحه در کمیسیون پاسخگویی به سئوالات شورا‌های حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (16) رسیدگی مدنی در شورای حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (17) مبانی تأسیس جایگاه و نقش شورا‌های حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (18) دیدگاه‌ها و نظریات قضایی درخصوص شورای حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (19) سازش و داوری در شورا‌های حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (20) اهم وظایف دبیرخانه شورای حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (21) جرم و مجازات (قانونی- قضایی)
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (22) اطلاعات اجمالی ویژه اعضاء شورا‌های حل‌اختلاف خانواده
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (23) رسیدگی به دعوی اعلام بطلان و فسخ معامله اموال منقول
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (24) نحوه اعمال تخفیف در جرایم راهنمایی و رانندگی
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (25) مجموعه نشست‌های قضایی (شورای حل‌اختلاف)
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (26) رسیدگی‌‌های شورای حل‌اختلاف در امور مربوط به بیمه بازرگانی
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (27) شناخت طفل و روحیات او
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (28) الزامات قانونی در صدور رأی شورای حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (29) صلاحیت رسیدگی و مقررات طرح دعوی (قوانین شکلی دادرسی مدنی)
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (30) آشنایی با حقوق شهروندی
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (31) پرسش و پاسخ راجع به شوراهای حل‌اختلاف (ج01)
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (32) پرسش و پاسخ راجع به شورا‌های حل‌اختلاف (ج02)
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (33) وظایف مأمورین ابلاغ در شورای حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (34) صلاحیت های رسیدگی در شوراهای حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (35) نکات کلیدی در پیشگیری از بروز اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (36) آیین دادرسی کاربردی در شوراهای حل‌اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (37) کمیسیونهای اداری و شبه قضایی
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (38) مسئولیت های اعضاء شورای حل‌اختلاف در دوره عضویت
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (39) قانون و آیین نامه شوراهای حل اختلاف
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (40) ضمان قهری الزامات قانونی خارج از قرارداد (ج01) غصب
آموزش‌خاص اعضای شورای حل‌اختلاف (41) ضمان قهری الزامات قانونی خارج از قرارداد (ج02) اتلاف و تسبیب و استیفاء
آیین دادرسی دفاتر مراجع قضائی مشتمل بر 109 نکته کاربردی
حقوق کیفری به زبان ساده (آشنایی با مفاهیم حقوق کیفری جرایم علیه اشخاص و اموال)
دستورالعمل جامع ساماندهی شورا‌های حل‌اختلاف
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(01) رسیدگی به اتهام رانندگی بدون پروانه
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(02) رسیدگی به اعتراض برگه‌‌های جریمه موضوع تخلفات رانندگی
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(03) رسیدگی به درخواست تأمین دلیل
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(04) مهر و موم، رفع مهر و موم صورت برداری و تحریر ترکه
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(05) رسیدگی به دعوی تصرف عدوانی
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(06) رسیدگی به دعاوی ممانعت از حق و مزاحمت
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(07) رسیدگی به دعوی خلع‌ید از مال غیر منقول
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(08) رسیدگی به اتهام بدحجابی در ملأ عام
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(09) نحوه رسیدگی به تخلفات در خصوص تغییر وضعیت خودرو
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(10) رسیدگی‌به دعوی‌تخلیه اماکن مسکونی
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(11) رسیدگی به مطالبه وجه اسناد
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(12) رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل و املاک
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(13) رسیدگی‌به‌دعوی‌الزام‌به‌تنظیم‌سندرسمی
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(14) رسیدگی به دعوی الزام به انجام تعهدات و شروط
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(15) رسیدگی‌به اتهامات مربوط به ورود اتباع بیگانه به کشور در شورای حل‌اختلاف
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(16) نحوه رسیدگی به جرایم مراتع‌و اراضی‌ملی درشورای حل‌اختلاف
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(17) رسیدگی به امور مربوط دیات (01) جراحات
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(18) رسیدگی به امور مربوط دیات (02) شکستگی‌ها
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(19) رسیدگی به امور مربوط دیات (03) قتل نفس
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(20) حقوق خانواده (1) مهریه و...
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(21) حقوق خانواده (2) حضانت طفل و...
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(22) حقوق خانواده (3)
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(23) رسیدگی به جرایم کارفرمایان در شورای حل‌اختلاف
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(24) رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره‌بها و اجرت‌المثل ایام تصرف
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(25) رسیدگی شورا‌های حل‌اختلاف ویژه اطفال
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(26) آشنایی با قانون مطبوعات و جرایم مطبوعاتی
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(27) رسیدگی سازشی به دعاوی مربوط به حق انتفاع و حقوق ارتفاقی
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(28) رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به در شورای حل‌اختلاف
گام به گام با شورای حل‌اختلاف(29) رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت و آشنایی اجمالی با مباحث ارث
منشور آموزش 1
منشور آموزش 2
منشور آموزش 4
منشور اخلاق و رفتار قضایی بر پایه تعالیم پیامبر اعظم