اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق عمومی > حقوق اطلاعات و ارتباطات > مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی درخصوص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی (...)
منتشر شده: 29 ژانويه 2015

مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی درخصوص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات

شماره۱۰۲۴۶۸/۹۲/ش ۱۲/۱۱/۱۳۹۲
مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی درخصوص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات و بودجه سال ۱۳۹۳ مرکز ملی فضای مجازی

مرکز ملی فضای مجازی
مصوبات جلسه پانزدهم مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ شورای عالی فضای مجازی به شرح زیر که طی نامه شماره ۱۰۲۴۰۵/۹۲/ش مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

مصوبه اول: تعریف شبکه ملی اطلاعات
شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای است به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

مصوبه دوم: الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباط فضای مجازی کشور
۱. شبکه ای متشکل از زیرساخت های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی؛
۲. شبکه ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه ها (از جمله اینترنت) با امکان تعامل مدیریت شده با آنها؛
۳. شبکه ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت از جمله قابلیت تحرک؛
۴. شبکه ای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به کلیه کاربران؛
۵ . شبکه ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه ها و مراکز حیاتی کشور؛
۶ . شبکه ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی.

مصوبه سوم: بودجه سال ۱۳۹۳ مرکز ملی فضای مجازی
به منظور تحقق اهداف شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، موافقت گردید دولت مبلغ یک هزار میلیارد ریال از محل ردیف های درآمدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بودجه سال ۱۳۹۳ مرکز ملی فضای مجازی منظور نماید.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ـ محمدحسن انتظاری