اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > آراء وحدت رویه > آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

مقالات كامل

 • رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ - سپتامبر 2015

  رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲
  رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۵/۵/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
  الف: مقدمه
  جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن (...)

 • رای وحدت رویه شماره ۷۴۲ دیوان عالی کشور - سپتامبر 2015

  ردیف: ۹۴/۱۲
  رأی شماره: ۷۴۲-۶/۵/۱۳۹۴
  رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
  غایت و هدف قانون گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجۀ تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی فایده و (...)

 • رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد - اوت 2015

  رای وحدت رویه شماره 26/6/1394-741 هیات عمومی دیوان عالی کشور
  حضور قاضی مشاور زن در مواردی که دادگاه های عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند قانوناً ضرورت ندارد
  ۱۸/۵/۱۳۹۴ ۸۷۸۹/۱۵۲/۱۱۰ شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
  گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
  معاون قضائی دیوانعالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
  الف: مقدمه
  جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۷ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ (...)

 • رای وحدت رویه شماره۷۳۰ ۱۳۹۲/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشوردر خصوص زمان وقوع تغییر کاربری اراضی و باغها - ژوئيه 2015

  رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ۲۸/ ۳/ ۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور:
  در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها کدام قانون حاکم است
  هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها رای وحدت رویه‌ای صادر کرد.
  در گردش‌کار این پرونده حسینعلی نیّری معاون قضایی دیوان عالی کشور اعلام کرده است که:
  « براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/ ۸/ ۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب (...)

 • رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال - ژوئن 2015

  شماره۸۶۸۳/۱۵۲/۱۱۰ ۲۹/۲/۱۳۹۴
  رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
  جناب آقای جاسبی
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
  بدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ به تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به شرح اوراق پیوست ارسال می گردد. مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به چاپ و نشر آن اقدام گردد.
  معاون مدیر کل وحدت رویه و هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ جلالی نسب
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور (...)