اينجا هستيد: سایت حقوق > آموزش حقوق > آموزش حقوق در اروپا

مقالات كامل

 • متن کامل راهنمای تحصیل در اروپا (با تأکید بر دکترای اقتصاد) - دسامبر 2014

  دو تن از ایرانیان عزیز در اروپا، آقای مهدی فیضی و دوست عزیز آقای حامد قدوسی، مطلبی تحت عنوان راهنمای تحصیلی در اروپا ، تهیه کرده اند.
  این راهنما علاوه بر توضیحات عمومی در زمینه مراحل پذیرش، چگونگی اقدام، امکان بورس شدن، چگونگی معافیت تحصیلی، خرید خدمت سربازی و … در زمینه ادامه تحصیل برای مقطع دکترای اقتصاد به طور تخصصی به توضیح پرداخته است.
  دانلود متن کامل راهنمای تحصیل در اروپا موسسه بین‌المللی مطالعات حقوقی و اطلاع‌رسانی دادراهبرد، مشاور شما در أخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از اروپا (خصوصاً فرانسه) و (...)

 • متن کامل کتاب راهنمای تحصیل در بلژیک - دسامبر 2014

  کتاب شامل هفت بخش می باشد:
  بخش نخست: اطلاعات مقدماتی برای ادامه تحصیل در بلژیک
  بخش دوم: اقدامات ضروری پیش از سفر
  بخش سوم: ورود به بلژیک و اقدامات اولیه
  بخش چهارم: دوران تحصیل در بلژیک
  بخش پنجم : اطلاعات کاربردی شهرهای بلژیک
  بخش ششم: بازگشت به ایران
  بخش هفتم : پیوست ها و ضمائم
  دانلود متن کامل (هفت بخش) کتاب راهنمای تحصیل در بلژیک شامل ۲۰۵ صفحه موسسه بین‌المللی مطالعات حقوقی و اطلاع‌رسانی دادراهبرد، مشاور شما در أخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از اروپا (خصوصاً فرانسه) و (...)

 • متن کامل کتاب راهنمای تحصیل در آلمان - دسامبر 2014

  کتاب شامل هفت بخش می باشد:
  بخش نخست: اطلاعات مقدماتی برای ادامه تحصیل در آلمان
  بخش دوم: اقدامات ضروری پیش از سفر
  بخش سوم : ورود به آلمان و اقدامات اولیه
  بخش چهارم : دوران تحصیل درآلمان
  بخش پنجم: اطلاعات کاربردی شهرهای آلمان
  بخش ششم : بازگشت به ایران
  بخش هفتم : پیوست ها و ضمائم
  دانلود متن کامل (هفت بخش) کتاب راهنمای تحصیل در آلمان شامل ۱۶۶ صفحه موسسه بین‌المللی مطالعات حقوقی و اطلاع‌رسانی دادراهبرد، مشاور شما در أخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از اروپا (خصوصاً فرانسه) و (...)

 • متن کامل کتاب راهنمای تحصیل در دانمارک - دسامبر 2014

  طبق گزارش یک شبکه جهانی تحقیقات دانشگاهی دانمارک در رتبه بندی جهانی در مکان پنجم بهترین کشور دنیا برای ارائه تسهیلات آموزش عالی قرار گرفته است. دانمارک همچنین در صدر شاخص آموزش سازمان ملل قرار دارد و مدارک دانشگاهی آن در سراسر دنیا معتبر هستند. موسسات عالی تحصیلی دانمارک برنامه های متعدد آموزشی در سطح عالی ارائه می دهند. بیوتکنولوژی، تجارت، طراحی، مهندسی محیط زیست، فناوری مواد غذائی، فناوری اطلاعات علمی، انرژی های تجدید پذیر، ارتباطات و داروسازی تنها تعدادی از دوره هایی هستند که ارائه می شوند.
  موسسات آموزش عالی دانمارک طیف وسیعی از فرصت ها را در اختیار (...)

 • متن کامل کتاب راهنمای تحصیل در سوئد - دسامبر 2014

  کتاب شامل شش بخش می باشد:
  بخش اول: اطلاعات مقدماتی مربوط به ادامه تحصیل در سوئد
  بخش دوم: اطلاعات ضروری پیش از سفر
  بخش سوم: اقدامات ضروری بعد از سفر
  بخش چهارم: دوران تحصیل در سوئد
  بخش پنجم: اطلاعات کاربردی شهر‌های سوئد
  بخش ششم: بازگشت به ایران دانلود متن کامل (شش بخش) کتاب راهنمای تحصیل در سوئد شامل ۱۶۵ صفحه موسسه بین‌المللی مطالعات حقوقی و اطلاع‌رسانی دادراهبرد، مشاور شما در أخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از اروپا (خصوصاً فرانسه) و (...)