اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق‌تجارت‌بین‌الملل

مقالات كامل

 • قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی - سپتامبر 2015

  قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی
  شماره۴۲۰۲۷/ ۵۲۱ ۱۵/۶/۱۳۹۴
  حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
  ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
  عطف به نامه شماره ۷۶۳۱۳/۵۰۹۴۰ مورخ ۶/۷/۱۳۹۳ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در (...)

 • كنوانسيون شناسائی و اجرای احكام داوری بين المللی- نيويورك - 1958 - دسامبر 2014

  اشاره 1 . اجرای احكام داوري بين المللي از جمله مسائل و موضوعات مهم حقوق داوري بين المللي است كه همواره مورد بحث و گفتگو بود به قول عده اي از صاحبنظران مشكل اساسي در اجراي احكام داوري بين المللي ناشي از اي واقعيت مفروض است كه داوري تجاري بين المللي في نفسه متعلق يا وابسته به نظام حقوقي هيچ كشوري نيست بلكه احكام و قواعد ويژه خود را دارد. منتها چون جريان داوري خواه ناخواه در قلمرو سرزميني يك كشور خاص برگزار و انجام مي شود بنابراين فراوان پيش مي آيد كه آن كشور قوانين و مقررات خود را حاكم بر آن داوري مي داند كه اصطلاحاً قانون مقر يا محل داوري ناميده مي شود. (...)

 • قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ - دسامبر 2014

  فصل اول. مقررات عمومی
  ماده ۱. قلمرو اجرا[۱]
  این قانون، با رعایت هرگونه موافقت نامه معتبری که بین این کشور و یا کشورهای دیگر وجود دارد شامل داوری تجاری[۲] بین المللی خواهد بود.
  مقررات این قانون، به استثنای مواد ۸، ۹، ۳۵، ۳۶ ، در صورتی قابل اجرا است که محل داوری در قلمرو این کشور باشد.
  داوری در صورتی بین المللی است که:
  الف ـ مرکز تجارت طرفین موافقت نامه داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذکور،‌ در کشور های مختلف باشد،‌ یا،
  ب ـ‌ یکی ار محلهای زیر،‌ خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:
  یک. محل داوری، در صورتی که موافقت نامه داوری (...)

 • كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بيع بين المللی كالا (مورخ 1980) - دسامبر 2014

  اشاره امروزه ابعاد روابط تجاري بين المللي بيش از پيش گسترش يافته است. امكان دارد متبايعين, اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور غير از كشور محل فعاليت يا اقامت مشتري تسليم گردد. بنابراين تاديه ثمن و تسليم مبيع با پيچيدگي هايي روبرو است و آثار ويژه اي را به دنبال خواهد داشت. حقوق بين الملل, اصول و مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده كه در كشورهاي مختلف و در خصوص روابط حقوقي كه متضمن عنصر بين المللي است, به موقع اجرا گذارده مي شود. مقرراتي كه توسط مقامات ملي وضع مي شوند, ممكن است اينگونه روابط را در بر گيرند؛ ولي در واقع, اين مقررات همان (...)