اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق عمومی > حقوق شهری و روستایی

مقالات كامل

 • قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن - دسامبر 2014

  قانون تملک آپارتمانها
  ماده 1 - مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یک ساختمان شامل دو قسمت است . مالكیت قسمت های اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترک.
  ماده 2 - قسمتهای مشترک مذكور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به كلیه مالكین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور كلی قسمتهایی كه برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالكیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالكین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق (...)

 • قانون پیش‌فروش ساختمان - نوامبر 2014

  شماره74893/113 ۱۳۸۹/۱۱/۹
  جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه‌ شماره 99772/35359 مورخ 24/6/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست ‌و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ایران قانون پیش‌فروش ساختمان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 12/10/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
  رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
  شماره253359 16/11/1389 وزارت دادگستری ـ وزارت مسکن و شهرسازی قانون پیش‌فروش ساختمان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم دی ماه (...)

 • آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان - نوامبر 2014

  وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره ۱۰۰/۲۴۲۲۴/۹۰۰۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ قـوه قضاییه و به استناد ماده (۲۵) قانون پیش فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
  ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند: الف ـ قانون: قانون پیش فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ . ب ـ پیش فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار یا مستأجر. پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق (...)