اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق عمومی > حقوق منابع طبیعی

مقالات كامل

 • افتادن از سوي ديگر بام - سپتامبر 2015

  نگاهي به اقدامات وزارت جهاد كشاورزي از منظري ديگر.
  نويسنده: كورش مرتضوي
  مدتي است تب تخريب بناهاي غيرمجاز توسط وزارت جهاد كشاورزي در كشور بالاگرفته است. شايد در نگاه نخست، اكثر مردم با اين عمل موافق باشند و آن را به نفع محيط زيست كشور بدانند. در اين مقاله نگارنده تلاش كرده به اين مساله از جوانب مختلف بپردازد. وزارت جهاد كشاورزي در راستاي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها متولي حفظ كاربري اراضي زراعي دانسته شده است. لذا ابتدا اين وزارتخانه بايد نسبت به تعيين كاربري اراضي (زراعي، باغي يا غير آن) به صورت مستدل اقدام كند تا پس از آن تغيير كاربري (با (...)

 • معرفی سازمان امور اراضی کشور - سپتامبر 2015

  مقدمه
  پیشینه تاریخی سازمان امور اراضی کشور
  نمایه کلی وضعیت اراضی کشور
  عناوین قوانین و مقررات مورد عمل سازمان امور اراضی کشور
  اساسنامه سازمان امور اراضی کشور
  ماموریتها و رویکردهای سازمان امور اراضی کشور
  سیاست ها و برنامه های حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی
  سیاست ها و برنامه های ساماندهی و توسعه اراضی
  برنامه های سازماندهی، توسعه و تجهیز منابع سازمان
  جایگاه زمین و کشاورزی در اسلام، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام
  مقدمه:
  زمین و خاک اساسی ترین عنصر حیات بشری و جایگاه تکوین و رشد گیاهان و بسیاری دیگر از خلقت های پروردگار متعال است. این موهبت الهی که به رسم (...)

 • قوانین و مقررات مربوط به سازمان امور اراضی کشور - سپتامبر 2015

  قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‎ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385.
  قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31/3/1374
  آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1386
  آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 24/10/74
  قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
  بند ب تبصره 18 قانون بودجه سال 1386 کل کشور در خصوص صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
  آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی
  دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 (...)

 • دانلود نسخه Word قوانین و مقررات مرتبط با حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها - ژوئيه 2015

 • قانون حفظ کاربری اراضی - ژوئيه 2015

  1 - قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‎ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385
  2- آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1386
  3- (موضوع ماده 11 تصویب نامه شماره 59879/ت 37110 هـ مورخ 19/4/1386 هیئت وزیران)
  4- دستورالعمل نحوه چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده
  5- دستور العمل تعیین مصادیق و ضوابط موضوع تبصره 4 الحاقی با ماده 1 و تبصره 1 زارعی و باغ‎ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385
  قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‎ها مصوب 31/3/1374 و اصلاحیه 1/8/1385
  ماده 1: به منظور حفظ (...)

 • قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع - نوامبر 2014

  فصل اول – تعاريف
  ماده ۱ – تعريف اصطلاحاتيكه در قوانين جنگل و مرتع بكار رفته بشرح زير است:
  ۱ – جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه‌اي است كه بوسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.
  ۲ – بوته جنگلي – رستنيهاي خودروي خشبي است كه ساقه آنها بطور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها يا‌اراضي جنگلي يا بيشه‌ها ميرويد.
  ۳ – بوته كويري – كليه نباتات خودروي چندساله بجز درخت كه در كوير و بيابان ميرويد بوته كويري ناميده ميشود.
  ۴ – كنده – آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي (...)