اينجا هستيد: سایت حقوق > حقوق عمومی > حقوق نظامی

مقالات كامل

 • آیین‌نامه جدید معاینه و معافیت پزشکی مشمولان سربازی - فوريه 2015

  هیئت وزیران در جلسه مورخ ٢١ اردیبهشت ١٣٩٣بنا به پیشنهاد وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – کشور – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد تبصره (١) ماده ٣٩ اصلاحی قانون خدمت وظیفه عمومی – مصوب ١٣٩٠ – آیین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی را تصویب کردند.
  بر اساس ماده (٢) آیین نامه، مشمولان خدمت وظیفه عمومی از نظر توان و سلامتی جسمی و روانی در چهار دسته تقسیم بندی شده اند.
  همچنین طبق ماده (٣) این آیین نامه همه مشمولان، به هنگام اعزام به خدمت باید از نظر سلامت جسمی و روانی توسط یک پزشک مورد (...)

 • توضیحات در خصوص معافیت کفالت (معافیت از خدمت سربازی) - فوريه 2015

  ضوابط عمومی معافيتهای كفالت
  1ـ شروط اصلی برای بهره‌مندی از معافيت‌های كفالت كدامند؟
  جواب :
  الف) رسيدن به سن 18 سال تمام
  ب) نداشتن غيبت
  ج) يگانه و تنها مراقب بودن بالای 18 سال
  2ـ منظور از نداشتن غيبت چيست؟
  جواب : كليه افراد ذكور كه به سن 18 سال مي‌رسند مي‌بايست وضعيت خدمت وظيفه عمومي خود را روشن كنند. در صورت عدم معرفي يا عدم حضور در زمانهايي كه وظيفه عمومي تعيين مي‌كند فرد وارد غيبت مي‌شود.
  3- مدت زمان معرفي براي آنكه فردي وارد غيبت نشود چند ماه است؟
  جواب: افرادي كه قبل از سن مشموليت ترك تحصيل نموده ويا در دوره متوسطه فارغ التحصيل (...)