اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > تازه های نظریات مشورتی > نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال 94

مقالات كامل

 • نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی پنج شنبه ۵ شهریور ۱۳۹۴ - اوت 2015

  شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴
  سؤال
  نظر به اینکه در راستای موافقت‌نامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم، گواهی صادر گردیده است و در آن گواهی قید شده «گواهینامه در شرایط احراز رشته‌های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا استدعا دارد ارشاد فرموده و پاسخ دهید آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور، موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده، مجاز می‌باشد؟
  نظریه شماره ۲۲۵/۹۴/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۴
  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه (...)

 • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴ - اوت 2015

  شماره پرونده ۲۰۰۲ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۳
  سؤال
  با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره۲)، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸/۴/۱۶ و همچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و با لحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکتهای بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده به میزان تقصیر بیمه‌گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه‌گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، (...)

 • نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه - اوت 2015

  سؤال
  با عنایت به اینکه وفق مواد ۱ (تبصره ۲)، ۴ (تبصره ۱) و ۵ از قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۷۸ وهمچنین ماده ۱ قانون بیمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ و کلیات قانون مسئولیت مدنی ایران و بالحاظ اصل قائم مقامی در حقوق بیمه و پرداخت و جبران خسارت به زیان‌دیده ناشی از تقصیر بیمه‌گذار، مسئولیت شرکتهای بیمه‌گر وفق قرارداد منعقده با شخص بیمه‌گذار در مقابل اشخاص ثالث زیان‌دیده به میزان تقصیر بیمه‌گذار بوده و خارج از تقصیر بیمه‌گذار تعهدی در مقابل شخص ثالث نداشته است، اما برابر ماده ۲۶ قانون رسیدگی به (...)

 • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - اوت 2015

  شماره پرونده ۱۹۷۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
  سؤال
  ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ دارای مجازات ۳ تا ۶ ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی می‌باشد. حال در خصوص درجه مجازات جرم توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قرار گرفتن درجه شلاق جرم مذکور ذیل مجازات درجه ۶ و نیز قرار گرفتن مجازات حبس ذیل مجازات درجه ۷ و برداشت عرفی از مجازات حبس به عنوان مجازات اشد، ارشاد فرمایید؟
  نظریه شماره ۱۰۲/۹۴/۷ ـ ۱۳۹۴/۱/۱۹
  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  تعیین درجه جرم با تعیین درجه (...)

 • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشرشده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۷ مرداد ۱۳۹۴ - ژوئيه 2015

  دعوای نفی ولد، پس از اقرار پدر یا انقضای مهلت های مقرر در ماده ۱۱۶۲ قانون مدنی، حتی به استناد آزمایش دی ان ای قابلیت استماع ندارد.
  شماره پرونده ۲۲۳۲ ـ ۵۹ ـ ۹۳
  سؤال
  فرزندی با شرایط امکان لحوق به پدر از همسر دائمی متولد شده و پدر برای وی شناسنامه اخذ نموده است. حدود هفت سال رفتار پدر نسبت به فرزند قولاً و عملاً به نحوی بوده است که اقرار و اعتراف به فرزند بودن محسوب می‌شود، حالیه بعد از چندین سال پدر مشکوک می‌شود که آیا فرزند از صلب وی می‌باشد یا خیر و اقدام به انجام آزمایش DNA می‌نماید، نتیجه آزمایش حاکی از این می‌باشد که این فرزند نمی‌تواند از صلب این پدر (...)

 • نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشرشده در روزنامه رسمی سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۴ - ژوئيه 2015

  استفاده از شماره تلفن اعلام شده در دعاوی خانواده (موضوع مادۀ ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱) برای ابلاغ قضائی مسلتزم تصریح این امر از سوی اصحاب دعواست.
  شماره پرونده ۱۸۵۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
  سؤال
  چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مـورد اسـتفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده است؟
  نظریه شماره ۲۶۶۴/۹۳/۷ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳
  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  درفرض استعلام، چنانچه خواهان در (...)

 • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشرشده در روزنامه رسمی سه شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴ - ژوئيه 2015

  تعیین چگونگی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضائی (موضوع مادۀ ۶۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری) منوط به تصویب آیین نامه مربوطه است
  شماره پرونده ۱۷۹۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
  سؤال
  با توجه به اینکه در سیستم مدیریت پرونده ( cms ) ثبت نتیجه‌ی ابلاغ اوراق قضایی ضروری دانسته شده است و با عنایت به رویکرد قوه قضائیه مبنی بر دادرسی الکترونیکی و نتیـجتاً گسترش طریقـه‌ی ابلاغ اوراق قضایی با پیـش‌بینی آن در مـاده ۶۵۵ الحـاقیه به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، آیا ثبت نتیجه ابلاغ توسط کارمندان ذی سمت در واحد ابلاغ و رؤیت آن از ناحیه‌ی دادگاه بدون ملاحظه‌ ی گواهی ابلاغ شده‌ی مأمور (...)

 • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۴ - ژوئن 2015

  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ شماره پرونده ۱۵۵۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
  سؤال نوجوانی زیر ۱۸ سال مرتکب جرم سرقت در شب از درجه ۵ و تغییر در شماره پلاک موتور سیکلت از درجه ۶ و رانندگی بدون گواهی نامه با موتور سیکلت از درجه ۷ گردیده است. با توجه به اینکه در مورد نوجوان طبق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعیین مجازات می‌گردد آیا در مورد چنین شخصی رعایت ماده ۱۳۴ قانون مرقوم و تبصره ۴ آن ضروری است؟ به عبارتی دیگر، بایستی مجازات اشد (بین بندهای ت و ث) اعمال گردد و سپس با مجازات درجه ۸ به استناد تبصره ۴ ماده مرقوم جمع شود؟
  نظریه شماره ۲۴۶۵/۹۳/۷ ـ ۹/۱۰/۱۳۹۳
  نظریه مشورتی اداره کل (...)

 • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ - ژوئن 2015

  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
  شماره پرونده ۱۴۵۰ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
  سؤال
  در یکی از مراکز درمانی به درخواست خانواده‌ی نوزاد دختر، توسط یکی از پرسنل بیمارستان نوزاد دختر با نوزاد پسر خانواده‌ی دیگر تعویض می‌شود.
  ۱ـ آیا عمل ارتکابی دارای وصف مجرمانه است یا خیر ؟
  ۲ـ اگر ضمن ارتکاب عمل، شخص فاعل، وجه نیز دریافت کند وضعیت چه خواهد بود؟
  نظریه شماره ۲۰۸۲/۹۳/۷ ـ ۳/۹/۱۳۹۳
  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  ۱ـ مورد استعلام که نوزاد دختر با نوزاد پسر در یکی از مراکز درمانی و تعمداً از طرف یکی از پرسنل بیمارستان تعویض شده است، واجد وصف کیفری بوده و اقدام مذکور منطبق با ماده ۶۳۱ قانون (...)

 • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۴ - ژوئن 2015

  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
  شماره پرونده ۱۵۹۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
  سؤال
  نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۷ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می‌باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۷ لازم الاجرا می­ باشد یا خیر؟
  نظریه شماره ۲۱۹۸/۹۳/۷ ـ۱۳۹۳/۹/۱۶
  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
  مادّه واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع (...)

 • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ژوئن 2015

  ٭ ٭ ٭ ٭ ٭
  شماره پرونده ۱۲۲۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
  سؤال
  ۱ـ در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از این موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟
  ۲ـ آیا شرط تحقق بزه محاربه وجود اسلحه در دست محارب است و جزء شرط تحقق این بزه می‌باشد و یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟ اگر کشیدن سلاح را شرط تحقق بزه بدانیم منظور از سلاح همان اسلحه مذکور در آئین‌نامه قانون اسلحه و مهمات و ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی است و یا هر نوع وسیله (...)

 • نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی - مه 2015

  سؤال
  نظر به اینکه ماده واحده لایحه قانون راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/ ۹/ ۱۳۵۸ قانون خاص و مقدم بر تصویب ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (قانون عام) می‌باشد، خواهشمند است اعلام نمایید، آیا با وجود ماده ۶۹۰ قانون مجازات ، ماده واحده مصوب ۲۷/ ۸/ ۱۳۵۸ لازم‌الاجرا می‌باشد یا خیر؟
  نظریه شماره ۲۱۹۸/ ۹۳/ ۷ - ۱۶/ ۹/ ۱۳۹۳
  ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوّب ۲۷ آذرماه سال ۱۳۵۸ مربوط است به دعاوی راجع به رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور و جبران خسارت وارده بر املاک ... که اعمال (...)

 • نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه - دسامبر 2014

  سؤال
  ۱- اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه‌ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می‌شود؟
  ۲- اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می‌شود در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرم‌دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای۵ و۶ ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای (...)

 • نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه - دسامبر 2014

  سؤال
  احتراماً معروض می‌دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و ... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت برچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست.
  با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌ اختلاف راجع به الزام (...)

 • نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه - نوامبر 2014

  نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
  نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
  ۸۵ شماره پرونده ۱۵۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال پس از صدور حکـم محکومیت و صدور اجراییه خارج از مهـلت محکوم­ علیه واخواهی می­ کند و عذر موجه وی مورد قبول قرار می­ گیرد و پس از صدور قرار توقـف عملیات اجرایی و رسـیدگی ماهـیتی دادگاه بدوی حکم نهایی را صادر می­ کند و نهایـتاً منجر به تأیید محکومیت محکوم­ علیه می­ شود آیا ؟ ۱ـ نیاز به صدور اجراییه (...)

 • نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه - نوامبر 2014

  نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲
  نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
  ۱۱۱ شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می­ باشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر می­ نماید؟ و اگر صرفاً مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده ۳۳ منتفی است و اساساً قابل اجرا نیست؟ در این عبارت لغو به نظر می ­رسد. ۲ـ در مواردی که زوجه به علت تحقق یکی از شرایط (...)