اينجا هستيد: سایت حقوق > قوانین، مقررات و آراء > تازه های نظریات مشورتی > نظریات مشورتی قوه قضائیه ـ سال 1393

مقالات كامل

 • نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه هفتم ـ 1393 - ژانويه 2015

  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳
  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  ۲۶۳
  شماره پرونده ۹۳۹ ـ ۵۱ ـ ۹۳
  سؤال
  نظر به اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف به ماسبق می شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم (...)

 • نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه ششم ـ 1393 - ژانويه 2015

  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳
  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
  رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
  به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به مهر ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می گردد.
  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور
  ۲۵۶
  شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
  سؤال
  وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص (...)

 • نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه پنجم ـ 1393 - ژانويه 2015

  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  ۲۳۸
  شماره پرونده ۷۰۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
  سؤال
  در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا از طریق مزایده فروخته می شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضا می نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟
  نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳
  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  نظر به این که تصمیم گیری در خصوص (...)

 • نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه چهارم ـ 1393 - ژانويه 2015

  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  ۲۴۹
  شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
  سؤال
  احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می­ شود یعنی؛
  ۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده
  ۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.
  نظریه شماره ۱۳۶۸/۹۳/۷ (...)

 • نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه سوم ـ 1393 - ژانويه 2015

  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳
  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  ۲۱۴
  شماره پرونده ۱۸۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
  سؤال
  احتراماً معروض می­ دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکت های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل هایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگی ها و عوامل فروش یا به (...)

 • نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه دوم ـ 1393 - ژانويه 2015

  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  شماره۱۵۸۵/۹۳/۷ ۷/۷/۱۳۹۳
  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  ۲۲۳
  شماره پرونده ۶۷۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
  سؤال
  ۱ـ اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه­ ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می­ شود؟
  ۲ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگه ای چاپی مخصوص نوشته شده (...)

 • نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ مجموعه اول ـ 1393 - ژانويه 2015

  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  ۲۲۵
  شماره پرونده ۸۷۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
  سؤال
  ۲ـ با توجه به نظریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محترم چنانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­ توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­ علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟ (...)